Një shofer i ne vri kosu r është kapur në kamera duke he dh ur në ajër një motorist në shenjë ha k mar je je. Ky i fundit teksa ecte i preku padashje pasqyrën makinës tip For d. Kaq mjaftoi që Christian Verrall, 32-vjeç, të hu m bte to ru an dhe të pë rp las te 31-vjeçarin Craig Bond.

Nga ak side n ti, Bond th yu njërën këmbë në dy vende. Gj y kata mori vendimin për ar res tim in e Verral, baba i një fëmije, pasi u pa në kamerat e sigurisë se ai ishte kthyer posaçërisht për të pë rpl as ur Bond me Fo rd Fiestan e tij.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here